Tištěné prameny a literatura

Bolek, L. (1936). Katolické kostely a kaple v Olomouci. Olomouc.

Burian, V. (1956-58). „Ikonografie Olomouce do roku 1900, I. část,“ Sborník KVM v Olomouci 4: 371-421.

Burian, V. (1973). Olomouc ve fotografii 19. století. Ikonografie Olomouce do roku 1900, II. část. Olomouc.

Burian, V. (1981). Olomoucké pohlednice z 19. století. Ikonografie Olomouce do roku 1900, III. část. Olomouc.

Defoe, D. (1982). Deník morového roku, přel. F. Fröhlich. Praha.

Dějiny (1989). Dějiny českého výtvarného umění, II/2.Praha.

Doležil, H. (1903). Politické a kulturní dějny hlavního města Olomouce. Olomouc.

Drkal, F. (1947). „Sousoší sv. Trojice“, Věstník ÚNV hlavního města Olomouce 6.5: 1-2.

Hamburger, V. (1878). „ Die Dreifaltigkeits-Säule in Olmütz“, Moravia 1 (Olmütz): 105-116.

Chadraba, R. (1971). „K programu olomouckých barokních kašen“, Sborník Památkové péče Severomoravského kraje 1:17-35.

Kux, J. (1937). Geschichte der königlichen Hauptstadt Olmütz bis zum Umsturz 1918. Reichenberg und Olmütz.

Matzke, J. (1972). Wenzel Render — Keiserlich privilegierter Architekt und bürgerliche Steinmetzmeister in Olmütz (1669-1733). Steinheim am Mein.

Mlčák, L. (1993). Olomoucké morové sloupy. Olomouc.

Müller, W. (1882). Geschichte der königlichen Hauptstadt Olmütz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Wien und Olmütz (2. ausgabe: Olmütz, 1885).

Nešpor, V. (1936). Vlastivěda moravská II. Dějiny města Olomouce. Brno.

Nowak, A. (1895). Církevní památky umělecké z Olomouce, 2. díl, vyd. J. Kachník. Olomouc.

Pojsl, M. a Hyhlík V. (1992). Olomouc očima staletí. Olomouc.

Popis (1991). Popis královského hlavního města Olomouce sepsaný syndikem Floriánem Josefem Louckým roku 1746, vyd. L. Spáčilová a V. Spáčil. Olomouc.

Prokop, A. (1904). Die Markgrafschaft Mähren in Kunstgeschichtlicher Beziehung, 4. Band. Wien.

Prucek, J. (1992). „Olomoucký morový sloup ve světle archivních dokladů“, in Okresní archiv v Olomouci 1991. Olomouc, 187-197.

Röder, J. (1934). Die olmützer Künstler und Kunsthandwerker des Barock, 1. Band. Olmütz.

Schünke, R. (1906). Kapellen in Alt-Olmütz. Olmütz.

Stehlík, M. (1996). „Sochařství“, in Krsek, I., Kudělka, Z., Stehlík, M. a Válka, J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Šorm, A. a Krajča, A., vyd. (1939). Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Praha.

Tikal, J. (1954). Zprávy o olomouckých památkách v díle J. P. Cerroniho „Skitze einer Geschichte der Bildenden Künste in Mähren“. Diplomová práce FF UP Olomouc.

Togner, M. (1973). „Václav Render. Příspěvek k baroknímu sochařství v Olomouci“, Umění 21: 226-239.

Togner, M. (1984). „Barokní rekonstrukce“, in Hlobil, I., Michna, P. a Togner, M. Olomouc. Praha, 85-131.

Wolny, G. (1855). Kirchliche Topographie von Mähren, I. Abt. 1. Bd. Brünn.