Archivní prameny a rukopisy

Státní ústřední archiv Praha

Památkový úřad Vídeň
Karton č. 55.

Ministerstvo školství
Karton č. 489, sign. 30+Pam+Olomouc.
Karton č. 3137-3222, sign. 30+Pam+Olomouc.

Státní okresní archiv Olomouc

Archiv města Olomouce
Zlomky registratur, 1426-1786 (1890), inv. č. 391, 392, 393.
Registratura z let (1598) 1786-1873 (1936), inv. č. 156, 291.
Knihy, Tags Buch der Belagerung von Ollmütz (po 1758), inv. č. 5714.

Vlastivědné muzeum Olomouc

Fotoarchiv
Negativy zobrazující Rokického model sloupu (30. léta 18. století), Freindtovu rytinu (1755), Paulův model (1766), Faltusovu rytinu (poč. 19.století).

Památkový ústav Brno

Archiv
Složka S 61/3: Olomouc, sousoší Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.

Památkový ústav Olomouc

Archiv
Restaurátorské zprávy: R-021, R-022, R-040, R-041, R-042, R-043, R-044, R-065, R-066, R-069, R-143, R-144, R-145, R-146, R-147, R-148, R-149.