Závěr

Výzkum přinesl některé nové informace o průběhu stavby a o podílu jednotlivých dílen. Uvedu zde jen údaj o zhotovení sochařské výzdoby z mladějovického pískovce, a ne z pískovce maletínského, jak se doposud uvádělo. Podařilo se dále zjistit celou řadu nových poznatků o průběhu a rozsahu oprav. Dosud zřejmě nejúplnější zpracování dějin trojičního sloupu umožní nejen důkladnější provedení restaurátorských prací, ale hlavně zasazení této významné památky do širšího kontextu středoevropských, popřípadě evropských kulturních dějin. Toto se týká především počátku stavby iniciované Renderem a od počátku koncipované jako monument, jenž neměl mít jinde obdoby. Neméně významná je i změna ikonografické výzdoby sloupu učiněná během stavby vypovídající o dobovém náboženském myšlení a o významu stavby pro tehdejší olomoucké měšťany.