Sochy 1. Podlaží

Sv. Alois z Gonzagy

Bezvousý kněz – jezuita oděný v řádovém rouchu, pod levou paží má v drapérii částečně skrytý plochý klobouk. V náručí drží krucifix s lilií a pohlíží na něj.

Nepůvodní doplňky:

  • pravá část břevna krucifixu,
  • pravý palec,
  • list lilie,
  • kamenné vložky v drapérii

Chybí:

  • jeden květ ratolesti

Poškození:

  • trhliny od čepu (pravá i levá strana),
  • rozpraskané levé předloktí,
  • trhliny na hrudi a drapérii