Sochy 1. Podlaží

Sv. Antonín Paduánský

Světec je zobrazen tradičním způsobem jako mnich minorita. Je bezvousý a s tonzurou, na pravé ruce drží Ježíška, který vztahuje k jeho obličeji levou ručku a pravou má nataženou dopředu.

Nepůvodní doplňky:

  • hlava a pravá ruka dítěte (maletínský pískovec)
  • kamenné vložky na drapérii i těle,
  • palec levé nohy dítěte - cementový tmel

Poškození:

  • trhliny od čepu v přední části plintu,
  • trhliny na hrudi a drapérii