Sochy 1. Podlaží

Sv. Jan Kapistrán

Tento františkánský světec, působící svým kázáním i v Olomouci, je podán jako bezvousý mnich františkán s velkou tonzurou na hlavě, v řádovém hábitu kolem pasu s cingulem a růžencem. Na prsou má v rouchu částečně zastrčen krucifix. V levé ruce drží zavřenou knihu a o její předloktí se opírá vysoký praporec, pravá ruka je mírně pozvednuta v žehnajícím gestu.

Nepůvodní doplňky:

  • doplněná část hlavy, vrchol praporce
  • pravá ruka od předloktí,
  • kamenné vložky na drapérii

Poškození:

  • trhliny od čepu v zadní části plintu,
  • trhliny po celém povrchu,
  • na hlavě kramle