Sochy 2. podlaží

Sv. Cyril

Biskup v pluviálu se štólou kolem krku a s mitrou na hlavě, na krku má pektorální kříž. Levá ruka s knihou a původně s kovovou berlou (demontována), na pravé pozvednuté dlani drží jako misku mušli, patrně jako symbol křtu. (Pozn.: Cyril nebyl biskup, ale bývá tak zobrazován.)

Uměleckohistorický průzkum (G. Elbelová) vyslovil názor o nepůvodnosti atributu mušle v pravé ruce a o jeho vzniku při posledním restaurování. Jak jsme však v rámci rest. průzkumu ověřili, již na modelu je sv. Cyril zobrazen s mušlí, jeho ruka je pouze více skloněná a gesto vylévání vody z mušle je markantnější.

Kovový atribut: biskupská berla (kopie z r. 1926, zlacená měď) – dočasně demontovaná a uložená.

Významnější nepůvodní doplňky:

 • nos (J. Stárek, 1972 – 1975)
 • mitra: přední část – menší doplněk, zadní část – větší doplněk (hrubozrnnější pískovec, J. Stárek, 1972 – 75)
 • pravá ruka držící lasturu jako misku, doplněk je napojený na okraji roucha - spolu s ulomeným okrajem pluviálu (J. Stárek, 1972 – 75, maletínský pískovec), nad spojem je na drapérii patrný zalévací otvor (zatmeleno cement. tmelem)
 • přední horní hrana knihy (J. Stárek – hrubě přesekaný povrch kamene)
 • drobnější vložky na okraji drapérie (pravá spodní část)
 • vložka na levé ruce mezi knihou a paží (J. Stárek, 1972 – 75)
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
 • pískovcová starší vložka na levé botě, lepená na šelak, vystupující nad plochu okolního kamene,
 • vložka v levé zadní části plintu pro uchycení berly,
 • na zádech dvě vložky nad sebou,
 • drobná vložka na levém okraji plintu,

Další poškození:

 • trhliny v horní polovině trupu,
 • velká trhlina na levé paži (u berly), v minulosti již přetmelovaná, která se směrem dolů vytrácí,
 • v cípu roucha pod levou paží v místě tenké vrstvy kamene proděravělé,
 • plintus sochy je vcelku v pořádku, jen s drobnými lokálními opravami,
 • zalévací otvor vpředu v záhybu roucha vedle levé nohy, jeho ústí je zaplněno vápennou maltou