Sochy 2. podlaží

Sv. Vojtěch

Biskup s mitrou na hlavě, pravou rukou si o bok opírá knihu, vzadu za pravou nohou je postaven atribut – veslo, levá ruka je napůl pozvednutá, v minulosti držel kovovou berlu (dočasně demontována).

Na horní ploše římsy soklu je vysekán nápis: Oskar Kleinschmidt / Bildhauer / 1879 //. Na levé straně patky soklu je vytesán nápis: Renovirt durch / ERNST MELNITZKY / BILDHAUER / 1879 //

Atribut: veslo, postavené při pravé noze světce, je kamenné a je nedílnou součástí bloku kamene, z něhož je socha vytesána. Držadlo vesla bylo patrně původně kovové (dnes pískovcový doplněk z let 1972 – 75). Při průzkumu bylo zjištěno, že u vesla je při pohledu zboku a zezadu jasně patrná druhá násada, vytesaná v kameni  – patrně spodní část původní berly. Lze předpokládat, že horní část této berly byla původně kovová (stejně jako u vesla).

Nepůvodní doplňky:

 • vrchol mitry, tedy špička předního cípu (pískovec)
 • menší vložky na těle a drapérii,
 • levá ruka od zápěstí z pískovce (starší doplněk), v 70. letech opravováno - prsty připojeny na armaturu, již jsou znovu odpadlé. Nad rukou je patrný olovem zalitý otvor.
 • kruhový tmel s kamennou vložkou v pravém rameni,
 • horní konec vesla (J. Stárek, 1972 – 75, maletínský pískovec)
 • pravá ruka s knihou (méně kvalitní zpracování v porovnání s originálními kamennými prvky) – jde o starší opravu, patrně z 19. století, s následnými opravami a přetmelováním poškození v místě připojení atributů (horní část vesla rukojeť, horní část původní berly)
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
 • měděné sedélko pro berlu ve spodní části plintu (nepůvodní)
 • vložka na pravé části plintu, zezadu vlevo na plintu další dvě vložky
 • dole na vesle malá stará vložka
 • malá vložka na levé noze zboku, zřejmě v místě vypadlé konkrece

Další poškození:

 • trhliny kolem tmelů na pravém rameni, trhlina vzadu v minulosti spojená přetmelenou kramlí
 • v přední části dole vertikální prasklina jdoucí po vrstvách přes celou přední stranu až do plintu
 • silné sádrovcové krusty na obličeji a na bradě