Sochy 2. podlaží

Sv. Jan Nepomucký

Světec zobrazený jako poměrně mladý muž v kanovnickém rouchu s vrapovanou rochetou a s kožešinovou mozettou. Pravá ruka je pozvednutá, levou ruku má položenou na rozkvétající pahýl stromu, na němž jsou položeny biret a zavřená kniha. Na krku má medailon se Staroboleslavským paládiem.

Atribut: uměleckohistorický průzkum předpokládá, že světec původně držel ještě krucifix a palmovou mučednickou ratolest, a to v pravé ruce. Pravá ruka, která je pozvednutá vzhůru, však nenese stopy upevnění atributu. V případě, že by zde atribut původně byl, je značně pravděpodobné, že by byl stejně jako na jiných sochách Sloupu upevněn pomocnou konstrukcí či armaturou vzhledem k vysunutí ruky mimo hmotu sochy a tedy značné subtilnosti hmoty kamene. Žádnou stopu po pomocné konstrukci jsme však nenašli a nynější gesto sevřených prstů není původní.

Nepůvodní doplňky:

 • levá ruka s částí biretu je vytvořena z umělého kamene, u nějž jako plniva je užita mramorová drť (starší doplněk asi z r. 1926). K této opravě došlo pravděpodobně proto, že ruka držela v minulosti atribut, od jehož ukotvení se potrhal originální kámen. Nynější podobu ruky nelze považovat za adekvátní originálu a její tvar je zcela jistě od něj odlišný - nyní je prostě položená, zatímco originální ruka držela atribut.
 • nad doplněnou levou rukou je přilepený cíp roucha nad loktem – jde o starou opravu, navíc je zde zatmelený otvor – zřejmě od atributu. Došlo zde zřejmě ke korozi připevněného úchytu atributu, v důsledku roztažnosti zkorodovaného kovu popraskal kámen až po okraj roucha.
 • špičky límečku (pravá – cementový tmel, levý – pískovec)
 • nos (velmi stará oprava – snad dokonce původní ? – mladějovský pískovec, charakter připojení i opracování povrchu je přizpůsoben originálnímu kameni, stejně tak mu odpovídá i míra zvětrání)
 • pravý pramen vousu (starý doplněk, platí totéž co u nosu)
 • prsty pravé ruky (J. Stárek, 1972 – 75, maletínský pískovec) připevněny na armaturu, ukazováček již opět chybí, prostředník je uvolněný
 • špička levé boty
 • pravá ruka je na okraji roucha přilepená (velmi stará oprava, snad dokonce původní), na zadní straně vložka
 • dvě vložky zezadu na mozettě za pravou rukou (symetricky umístěné, evokují dojem, že sloužily k upevnění neznámého prvku)
 • na břichu (vzhledem k esovité kompozici sochy při levém boku figury) a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
 • na vlasech zezadu je cement. tmelem vyplněná prohlubeň, kde mohlo v minulosti docházet k zadržování vody

Další poškození :

 • drobnější trhliny různého původu v celé hmotě sochy - po vrstvách i napříč (lasy)
 • vertikální trhliny po vrstvách kamene, na přední straně sochy v minulosti opravované (tmely, spony na rozsáhlejších prasklinách)
 • velká vertikální trhlina přes přední část plintu, již v minulosti opravovaná, ale dnes opět zcela uvolněná (při poklepu zní dutě, je značně rozestoupená)
 • mimořádně silné napadení biologickými depozity

Kovové atributy:

 • chybí předpokládaný krucifix a mučednická ratolest v rukou světce.