Sochy 2. podlaží

Sv. Jan Sarkander

Světec s mladší vousatou tváří v kněžském rouchu, na pravé ruce kniha, biret a kovová lilie, levou ruku má pozvednutou. Levou nohou zašlapává ohnivé plaménky. Výrazný kontrapost s dynamickou spirálou drapérie vede k až neanatomickému probrání kamene.

Kovový atribut:

 • měděná pozlacená lilie v pravé ruce

Nepůvodní doplňky:

 • prsty pravé ruky s ukotvením atributu,
 • pravá ruka s biretem a knihou byla při minulém restaurování utržená a lepená. Šlo již ovšem o opravu staršího doplňku. Tato část je méně kvalitního tvarosloví, tvrději v detailu zpracovaná ve srovnání s jinými detaily soch. Snad jde o nepůvodní opravu, snad o původní doplněk, prováděný méně zručným pomocníkem.
 • nad biretem kruhová velká starší vložka s přetmelenými kramličkami, nad ní doplněk (J. Stárek, 1972 – 75) – tato partie byla zřejmě potrhaná, při minulém restaurování byla poškození částečně slepená, částečně v místě odpadnutí rozpraskaného kamene doplnili vložku,
 • prsty a část dlaně levé ruky (starší oprava – umělý kámen),
 • vložky na drapérii,
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
 • volný cíp roucha po levém boku figury je přilepen se zpevněním měděnou kramličkou (stará oprava)

Chybí:

 • palec levé ruky (byl již v minulosti upevněn na čep)

Další poškození:

 • jen povrchové trhliny ve hmotě sochy – "kroucení kamene"
 • zadní levá strana cípu roucha je utržená a již dříve lepená a tmelená
 • horní část pravé nohy je přetmelená,
 • další otvor na pravé straně nad plintem