Sochy 2. podlaží

Sv. Blažej

Biskup s mitrou a pektorálním křížem, s kratšími vousy rozdělenými do dvou pramenů, s knihou v levé ruce opřenou o bok, původně s kovovou berlou při pravé ruce (demontována) a se dvěma kovovými svícemi (dnes chybí).

Uměleckohistorický průzkum předpokládal dvě svíce umístěné na pravém předloktí světce. Kromě toho, že takovéto umístění svící nemá logické opodstatnění, považujeme tuto lokalizaci za nepravděpodobnou i proto, že se v tomto místě po nich nezjistily žádné stopy. Naproti tomu na horní ploše knihy, kterou světec drží v levé ruce, jsou dva malé, olovem zalité otvory, které lze s největší pravděpodobností považovat za pozůstatek tohoto atributu.

Na stuze mitry zezadu jsou mělce vyryta písmena ED

Kovové atributy:

 • berla - dočasně odstraněná
 • 2 kovové svíce chybí

V přední části plintu je velká původní vložka zajištěná sponou – jde v podstatě o celou přední část plintu. Zalévací otvor sochy vpředu je přetmelený (J. Stárek, 1972 – 75).

Nepůvodní doplňky:

 • přední část knihy (velmi stará oprava, snad dokonce původní), spoj je shora přesponkován. Na horní straně knihy jsou dále dva drobné otvory zalité olovem (patrně pozůstatek upevnění kovových atributů – dvou svící).
 • vrchol mitry (zadní špička), tři menší přetmelené vložky po obvodu mitry
 • palec a špičky tří prstů pravé ruky (J. Stárek, 1972 – 75, maletínský pískovec)
 • palec levé ruky (přetmeleno, již chybí)
 • špičky bot
 • kruhová vložka u pravého ramene držící původně berlu, u ní na okraji roucha vložka,
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,

Další poškození:

 • trhliny v pravém rameni a horní části ruky s kamennou vložkou pod kruhovou vložkou (J. Stárek, 1972 – 75)
 • popraskaná spodní část sochy vpředu, trhlina v minulosti přetmelená, tmely jsou degradované a odpadávají
 • pravá ruka v zápěstí je připojená (asi původní zásah), v paži za spojem jsou dvě staré vložky (zalévací otvory ?)
 • menší popraskání sochy na povrchu hmoty – "kroucení kamene"
 • levá část hrany roucha je lepená