Sochy 3. podlaží

Sv. Anna

starší žena s rouškou přes vlasy, s otevřenou knihou v pravé ruce opřenou o bok. (Stopy po jiném atributu nebyly zjištěny.) Na horní ploše soklu nápis : FR. ZACHA KAIN / Z BISTROVAN 1879 //.

Jde o jednu ze dvou soch (spolu se sochou sv. Anny), u nichž havarijní stav plintu jednoznačně ukazuje na nutnost demontáže a restaurování v ateliéru.

Nepůvodní doplňky:

 • palec pravé ruky,
 • horní roh knihy (starší doplněk)
 • dolní rohy knihy (J. Stárek, 1972, maletínský pískovec),
 • další četné kamenné vložky na přední a zadní straně drapérie (Josef Stárek, 1972-75, maletínský pískovec),
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
 • velká kamenná vložka vpředu na plintu,

Další poškození:

 • plintus je u spodní hrany stažen zkorodovanou železnou objímkou, která drtí plintus, výstupky plintu jsou utrženy,
 • mnohonásobné velké trhliny na levé a pravé straně plintu, zabíhající až do drapérie pod koleny, horizontální i vertikální, vedoucí k postupné destrukci plintu,
 • hluboké trhliny na pravé ruce a předloktí (v minulosti již opravováno)
 • další především povrchové trhliny v celé hmotě postavy, způsobené různorodou roztažností pískovce (tzv. "kroucením" kamene)
 • zasažení mechem