Sochy 3. podlaží

Sv. Jan Křtitel

polonahý asketa, oděný v kůži, u levé nohy beránek, levou rukou o bok opírá knihu, původně s tenkým kovovým křížem s nápisem "Ecce Agnus Dei" (dnes chybí)

Otvory na levé straně prsou, vložka na levé ruce a zatmelený otvor v zádech beránka jsou nepochybným zbytkem po upevnění atributu. Další pravděpodobné stopy po tomto atributu jsou otvory na levé straně prsou, vložka na levé ruce a zatmelený otvor v zádech beránka.

Nápis pod nohama na horní ploše soklu: Ant. Prochaska / z Droždína 1879 //, vlevo od něj další nápis: Estel Bildhauer//

Nepůvodní doplňky:

  • palec, ukazováček, prsteníček a část dlaně pravé ruky (Josef Stárek 1972-75, maletínský pískovec), ukazováček ze dvou kusů, jsou uvolněné, navíc jsou neproporcionálně dlouhé
  • na levé ruce – velká vložka téměř pod paží a další na zápěstí levé ruky,
  • dvě vložky na hrudi (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec),
  • několika vložkami doplněn horní okraj plintu (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec),
  • cementový tmel na zádech beránka, zakrývající otvor patrně po upevnění původního atributu – kříže.
  • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo.

Další poškození:

  • velké trhliny v plintu sochy (hlavní trhlina vpředu jde šikmo přes plintus a směřuje přes nárt nohy),
  • plintus je u spodní hrany stažen zkorodovanou železnou objímkou, která drtí plintus, výstupky plintu jsou utrženy,
  • trhliny na těle beránka, paprskovitě se rozbíhající od zatmeleného místa na zádech (patrně od koroze kdysi upevněného atributu – kříže)
  • další trhliny na ramenou, hrudi, levém zápěstí a drapérii, způsobené především různorodou roztažností pískovce (tzv. "kroucením" kamene)