Sochy 3. podlaží

Sv. Jeroným

Polonahý asketa, u jeho levé nohy lev, v levé ruce drží knihu a kovový krucifix, v pravé ruce drží kámen a bije se s ním do prsou. Nápis na horní ploše soklu:  Fr. Zacha 1879 //

Po sejmutí kovového atributu – měděného kříže v levé ruce světce – bylo zjištěno, že tento kříž má kamenný základ, který směřuje jiným směrem než nynější atribut. Lze tedy říci, že nynější atribut má jiný tvar než původní.

Nepůvodní doplňky:

  • zatmelená trhlina shora na levém rameni, vedle ní zapuštěn kovový trn přidržující měděný pozlacený atribut – kříž
  • velká kamenná vložka zezadu na levém rameni, způsobená patrně již při vzniku sochy vadou materiálu. Vložka je uvolněná.
  • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
  • nepůvodní palec levé nohy,
  • další kamenné vložky jsou na břichu, pravém stehně, vícenásobně na přední a méně i na dalších částech drapérie (J, Stárek, 1972, maletínský pískovec).

Další poškození:

  • trhlina na přední straně, procházející šikmo přes levou nohu směrem k postavě lva, kde se vytrácí (snad jde o trhlinu podél vrstev kamene, ne o trhlinu k čepu)
  • levá ruka potrhaná od původního kovového atributu - kříže,
  • další trhliny na hrudi, hlavě a zadních záhybech drapérie, způsobené především patrně různorodou roztažností pískovce (tzv. "kroucením" kamene)
  • chybí roh knihy (v minulosti jej již doplňoval J. Stárek, 1972-75),