Sochy 3. podlaží

Sv. Vavřinec

Mladistvě vyhlížející jáhen, u pravé nohy má postaven rošt, přidržuje ho pravou rukou, v níž drží kovové plameny šlehající z roštu. Nápis zezadu na roštu :  Theo T. Wodička / 1862 //

Nynější atribut je nepůvodní, jak se ukázalo po demontáži kovových plamenů. Pod nimi se objevil v ruce světce kamenný základ původního atributu. Jde o větev (jasně rozpoznatelný je spodní řapík), což dokládá, že původně světec držel patrně mučednickou palmovou ratolest. (Atribut byl patrně kombinován ze dvou materiálů , kamenný základ v ruce světce pokračoval kovovou horní částí.)

Nepůvodní doplňky:

 • poprsí sochy s hlavou (E. Melnitzky, 1879, mladějovský pískovec). Vzhledem ke kompozici sochy (naklonění a otočení hlavy k rameni) i k anatomii obličeje trojúhelníkového tvaru s vysedlými lícními kostmi a mírným melancholickým úsměvem, což vše odpovídá Zahnerovskému autorskému projevu, je velmi pravděpodobné, že nynější hlava byla provedena podle dochovaného, ale zřejmě vážně poškozeného originálu. Její realizace však nedosahuje kvality Zahnerova díla. Rovněž srovnání ušlechtile přirozeně zestárlého povrchu kamene se setřelými detaily na originálech s dosud ostrými detaily této sochy (např. kadeře vlasů) svědčí o menším stáří této části.
 • velká vložka na prsou, přilepená epoxidem (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec), výrazně odlišná od okolního originálního kamene,
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo,
 • ukazováček, prsteníček a malíček levé ruky (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec),
 • velká vložka zezadu na levé ruce (značně stará),
 • část hřbetu pravé ruky s prsty a palcem (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec), špičky prstů pravé ruky (cementový tmel), malíček snad původní ? – Ruka patrně byla v minulosti roztrhána ukotvením kovového atributu – mučednické ratolesti (k atributu viz výše.)
 • menší kamenné vložky jsou na drapérii,
 • kamenné vložky horního okraje a výstupků plintu, kvůli nimž není možné dobře posoudit rozsah a směřování prasklin plintu.

Další poškození:

 • nepůvodní hlava má již znovu velmi poškozenou obličejovou část (mj. chybí část nosu),
 • plintus zpevněn uprostřed železnou objímkou, která drtí a trhá kámen,
 • řada trhlin plintu,
 • trhliny na zádech sochy pod spárou připojené části ramen a hlavy,
 • další trhliny na mnoha plochách plastiky, způsobené především patrně různorodou roztažností pískovce (tzv. "kroucením" kamene)
 • chybí palec levé ruky (zbytek lepen ze tří kusů), prostředníček lepen ze tří kusů.