Sochy 3. podlaží

Sv. Josef

Vousatý muž s Ježíškem a s kovovou lilií v pravé ruce, levá ruka je mírně pozvednutá od boku.

Kovový atribut:  lilie, původní se nezachovala, dnešní je měděná kopie. Po demontáži nynější lilie bylo konstatováno, že je nelogicky umístěna příliš nízko, je "zapíchnutá" do břicha světce a vlastně překáží v Ježíškově náruči. Průzkumem bylo zjištěno, že na soše jsou zatmelené dva starší otvory (jeden nad nynějším úchytem atributu, druhý na horní straně Josefova ramene). Z jejich umístění i z gest postav je zřejmé, že původní atribut svíral Ježíšek v rukách.

Nepůvodní doplňky:

  • levá ruka (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec), která je neproporcionálně dlouhá a materiálem i celkovou kvalitou neodpovídající originálu,
  • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo. Otvory jsou vzhledem k asymetričnosti zpracování postavy poněkud posunuty od středu postavy.
  • palec levé nohy (Josef Stárek, 1972-75, maletínský pískovec),
  • palec levé ruky Ježíška (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec),
  • další menší kamenné vložky na drapérii

Další poškození: 

  • dvě trhliny v přední části plintu a z levé strany figury, (hlavní prasklina se otvírá spíš zvenku dovnitř, což může signalizovat, že není od čepu, ale jde o trhlinu způsobenou vrstevnatostí a různorodou roztažností kamene )
  • další trhliny na mnoha plochách plastiky, způsobené především patrně různorodou roztažností pískovce (tzv. "kroucením" kamene)
  • velký kus cípu drapérie na levé straně od boku k nohám světce je připojen na kovové svorky – jde o značně starou opravu (podle archivních dokladů z r. 1879, dle charakteru zpracování však může jít o autorský doplněk, v 19. století pouze opravovaný)
  • Na Ježíškových zádech otvory po vypadlých hnědelových konkrecích
  • dva zatmelené otvory a trhlina spojená kramlí na horní straně levého ramene světce.