Sochy 3. podlaží

Sv. Jáchym

Starý muž s vousy rozdělenými do dvou pramenů, s knihou v pravé ruce a levou rukou nataženou v rozmáchlém gestu ukazujícím do boku (na sv. Annu po jeho levici). Stopy po jiném atributu nebyly zjištěny.

Jde o jednu ze dvou soch (spolu se sochou sv. Anny), u nichž havarijní stav plintu jednoznačně ukazuje na nutnost demontáže a restaurování v ateliéru.

Doplňky:

 • levá ruka (J. Stárek, 1972-75, maletínský pískovec), je neproporcionální, příliš dlouhá a materiálem i kvalitou neodpovídající originálu,
 • na břichu a na protilehlém místě na zádech vložkou zakrytý otvor od krepny, kterou se sochy osazovaly na místo. Otvory jsou vzhledem k asymetričnosti zpracování postavy poněkud posunuty od středu postavy k jejímu levému boku.
 • další kamenné vložky na hrudi a v partiích drapérie,
 • vložka horního okraje a výstupků plintu.

Další poškození:

 • výrazné trhliny od čepu zejména v přední části plintu, ohrožující statické poměry sochy,
 • plintus je uprostřed zpevněn zkorodovanou železnou objímkou, která dále drtí a trhá kámen,
 • ulomený levý okraj plintu a několik dílů pravé nohy s částí plintu,
 • hloubková trhlina na pravém rameni vpředu ve směru pravolevé osy, která již byla tmelena a spojena přetmelenou svorkou,
 • na levé ruce shora je prasklina spojená přetmelenou svorkou, v místě napojení nynějšího doplňku je zatmelený otvor – jde o zalévací otvor čepu doplněné ruky ?
 • mnoho dalších menších trhlin na hrudi, ramenou a ostatních partiích figury,
 • cíp drapérie pod pravou rukou je proděravělý (již v minulosti bylo tmeleno),
 • chybí kadeř vlasů na pravé straně hlavy (již bylo v minulosti doplňováno, jak svědčí otvor po čepu).