Ježíš Kristus a kříž

Autor Ondřej Zahner
v kovu provedl Šimon Forstner
Datováno 1747
Rozměry

Ježíš Kristus - výška 325 cm, šířka 130 cm, váha 105 kg
Kříž - výška 440 cm, šířka 140 cm, váha   60 kg

Umístění pravá část skupiny Nejsvětější Trojice
Popis sochy Ježíš Kristus stojí vzpřímeně, s pokrčenou pravou nohou a od pasu dolů je zahalen v roucho, z něhož mu vyčnívá pouze nakročená levá noha. Mírně pokrčená pravá ruka svírá kříž, jehož spodní část se ztrácí v drapérii a horní část s břevnem, mírně nakloněná vlevo, vyčnívá nad postavu. Levou ruku má položenou na zeměkouli a otočenou dlaní vzhůru. Hlava je lehce skloněna k levému rameni a dívá se dolů.
Technologie výroby socha je vytepána z měděného plechu síly až 2,5 mm. Síla plechu je v ploše různá s ohledem na míru protepání při výrobě  (foto 8B). Jednotlivé, vytepané měděné díly jsou k sobě spasovány a spájeny na tvrdo mosaznou pájkou. Před spájením byly spoje sdrátovány měděným drátem, aby se spoj v průběhu letování neotevřel. Po zaletování, byl z venkovní strany spoj přebroušen a z vnitřní strany byly ponechány ve spoji zaletované dráty. Postavy jsou sestaveny do celků tak, že k trupům jsou montovány šroubovým spojem hlavy, ruce, nohy a vyčnívající části drapérie. U Ježíše Krista je demontovatelná hlava, obě ruce a tři díly drapérie. Ostatní části jsou sletovány do jednoho celku. Povrchová úprava mědi byla provedena pozlacením v ohni.
Pláštová konstrukce přestože se jedná o největší postavu ze sousoší, kromě výztuhy v pravé ruce, ve které drží kříž, nemá Ježíš Kristus žádnou tzv. plášťovou konstrukci ani výztuhu !  (foto 8E)
Kotevní prvky
postava stojí na hlavici sloupu a má dva kotevní nosníky, k nimž je přichycena šrouby. Přední nosník, přestože má otvor, nebyl pro uchycení pláště šroubem, použit. Oba nosníky jsou vyvázány k hlavnímu nosníku vrcholové skupiny i ke konstrukci kříže, (viz nákres. foto D7)

 

Stav před restaurováním, rozsah poškození

měděný plášť přidán stínovací plech na spodním okraji obláčku pod nohou, velká záplata na obláčku, záplata na levé noze, popraskaná levá ruka opřená a zeměkouli (foto 8F), tři záplaty na prsou, záplata s velkými šrouby na zádech pod vlasy, několik pramenů vlasů je na spodních okrajích proděravělých (foto 8C), pravá ruka má prasklé předloktí, zápěstí, dlaň i hřbet ruky (foto 8D), tvarová deformace bicepsu pravé ruky, prasklý spoj pravého boku skoro až pod ruku (foto 8A), výčnělky od průstřelů, záplata na spoji a cípu drapérie, prolomený otvor na špici drapérie, potrhaný okraj s lemovacími pásky okolo otvoru v drapérii pro průchod kříže, otvory v protepaných, modelačně náročných místech (např. prsty u nohou),
konstrukce dva nosníky postavy, zalité do hlavice sloupu olovem, jsou lehce zkorodované úměrně stáří. Poslední protikorozní nátěry jsou z roku 1926. Spojovací materiál byl železný silně zkorodovaný. Po statické stránce nosníky vyhovují (foto D7).
konstrukce kříže část konstrukce silně zkorodovaná (foto 8G)
zlacený povrch obecně lze konstatovat, že na horních nejvíce exponovaných místech je povrch, bez dochovaného zlacení, pokryt šedozelenou světlou patinou s tmavými flíčky v přechodu do povrchu s dochovaným zlacením. Na svislých plochách je pohledově zlacení nejvíce viditelné, pod slabou vrstvou krusty, ale jeho povrch je značně poškozen. Podhledová místa jsou překryta souvislou vrstvou krusty a nánosů, místně až několik milimetrů silnou. Pod těmito krustami předpokládáme dochované původní zlacení. Jednotlivé typy povrchu jsme rozdělili, pojmenovali a zakreslili jejich výskyt do nákresků.
  Rozdělení typů povrchu měděného pláště a procentuelní podíl výskytu
a. nezlacený povrch mědi (foto 7A). 0%
b. světle zelená, souvislá patina s ostrůvky černých krust 10%
c. světle zelená patina v kombinaci se zlacením. 5%
d. světle zelená patina v kombinaci se zlacením, pokrytá slabým potahem krust. 4%
e. převažující tmavá krusta, latentní zlacení a patina 36%
f. okrové nátěry na krustě 0%
g. převažující zlacení, pokryté slabým potahem krust, lokální výskyt drobných defektů 37%
h. převažující zlacení s ostrůvky zelené patiny 8%