Panna Marie

Autor Ondřej Zahner
v kovu provedl Šimon Forstner
Datováno 1751
Rozmery výška 240 cm, šířka 140 cm, váha 120 kg (včetně konstrukce)
Umístění čelní, spodní strana dříku sloupu, skupina Nanebevzetí
Popis sochy Panna Marie sedí na obláčcích a je vynášena dvěma anděly k Trojici na vrchol. Roucho má mírně zvlněné ve větru a ruce v milosrdném gestu – pravou ruku u těla a levou ruku předpaženou, otočenou dlaní vzhůru. Kolem hlavy je gloriola s jedenácti osmicípými hvězdami.
Technologie výroby měření síly materiálu bylo prováděno ultrazvukovým tloušťkoměrem DIO 570, dodávaným firmou Stramans electronic spol. s r.o. Socha je vytepána z měděného plechu síly 1,7 mm. Síla plechu je v ploše různá s ohledem na míru protepání, či zatažení při výrobě. Jednotlivé, vytepané měděné díly jsou k sobě spasovány a spájeny na tvrdo mosaznou pájkou. Před spájením byly spoje sdrátovány měděným drátem, aby se  spoj v průběhu letování neotevřel. Po zaletování, byl z venkovní strany spoj přebroušen a z vnitřní strany byly ponechány ve  spoji zaletované dráty. Postavy jsou sestaveny do celků tak, že k  trupům jsou montovány šroubovým spojem hlavy, ruce, nohy a  vyčnívající části drapérie. U Panny Marie je demontovatelná hlava,  gloriola, jeden cíp drapérie a obě nohy. Ostatní části včetně rukou a obláčků jsou sletovány do jednoho celku. Povrchová úprava mědi byla provedena pozlacením v ohni.
Pláštová konstrukce vnitřní plášťová konstrukce je provedena z válcovaných profilů o rozměrech 35 x 10, 40 x 10 a 50 x 10. Od krku dolů jdou dvě pásoviny, které jsou kříženy pěti příčkami, spojenými šrouby viz nákres. Domníváme se, že plášťová konstrukce není původní.
Kotevní prvky kotvení sochy do sloupu je na tři nosníky o rozměrech 40 x 40 mm, zalitých do kamene olovem. Jeden nosník je rozkován do „třmenu“ a dva jsou na konci zakovány do kulatiny, na kterou je vyříznut závit (viz foto kotvících prvků). Horní nosník se závitem prochází páskovinou v ramenou a je uchycen matkou uvnitř sochy. Do druhého nosníku „třmenu“ je uchycen šroub, z venkovní strany na břiše Panny Marie, který má matku z vnitřní strany. Spodní nosník prochází drapérií ve spodní části a je uchycen matkou z venkovní strany.

 

Stav před restaurováním, rozsah poškození

měděný plášť odtržená drapérie na pravém rameni, prasklý spoj drapérie a ramena, prasklé spoje uchycovacího kříže hlavy, záplata na prsou, šrouby zpevňující prasklinu na prsou, prasklý spoj na levém rameni ze zadu, drapérie nahoře tři záplaty (foto 1E), drapérie vlevo dole čtyři záplaty, pásek překrývající spoj drapérie na levém boku, popraskaný spodní obláček, tři záplaty na obláčku, prasklý spoj pod nohou, stínovací plechy byly některé šroubované a některé přivařené, dvě záplaty na pravé noze, praskliny a spáry tmeleny eprozinem a asfaltem
konstrukce kotevní i plášťová konstrukce je v relativně dobrém stavu. Korozní napadení, jen místně podpořené makročlánkem železo-měď, je úměrné stáří ošetření či výměně konstrukce z roku 1926. V žádném případě neohrožuje sochu po statické stránce. Spojovací materiál z uhlíkové oceli zkorodován – nelze povolit
zlacený povrch obecně lze konstatovat, že na horních nejvíce exponovaných místechje povrch, bez dochovaného zlacení, pokryt šedozelenou světlou patinou s tmavými flíčky v přechodu do povrchu s dochovaným zlacením. Na svislých plochách je pohledově zlacení nejvíce viditelné, pod slabou vrstvou krusty, ale jeho povrch je značně poškozen. Podhledová místa jsou překryta souvislou vrstvou krusty a nánosů, místně až několik milimetrů silnou. Pod těmito krustami předpokládáme dochované původní zlacení. Jednotlivé typy povrchu jsme rozdělili, pojmenovali a zakreslili jejich výskyt do nákresků.
  Rozdělení typů povrchu měděného pláště a procentuelní podíl výskytu
a. nezlacený povrch mědi. 3%
b. světle zelená, souvislá patina s ostrůvky černých krust 0%
c. světle zelená patina v kombinaci se zlacením. 5%
d. světle zelená patina v kombinaci se zlacením, pokrytá slabým potahem krust. 1%
e. převažující tmavá krusta, latentní zlacení a patina 32%
f. okrové nátěry na krustě 10%
g. převažující zlacení, pokryté slabým potahem krust, lokální výskyt drobných defektů 37%
h. převažující zlacení s ostrůvky zelené patiny 4%