Levý anděl

Autor Ondřej Zahner
v kovu provedl Šimon Forstner
Datováno 1751
Rozmery výška 215 cm, šířka 105 cm, váha 80 kg (včetně konstrukce)
Umístění čelní, spodní strana dříku sloupu, skupina Nanebevzetí
Popis sochy anděl levou rukou podpírá obláček na němž sedí Panna Marie a pravou rukou, otočenou dlaní vzhůru, naznačuje pohyb nahoru k svaté Trojici
Technologie výroby socha je vytepána z měděného plechu o tloušťce 1,7 mm. Síla plechu je různá s ohledem na míru protepání, či zatažení při výrobě. Jednotlivé, vytepané měděné díly jsou k sobě spasovány a spájeny na tvrdo mosaznou pájkou. Před spájením byly spoje sdrátovány měděným drátem, aby se spoj v průběhu letování neotevřel. Po zaletování, byl z venkovní strany spoj přebroušen a z vnitřní strany byly ponechány ve spoji zaletované dráty. Postavy jsou sestaveny do celků tak, že k trupům jsou montovány šroubovým spojem hlavy, ruce, nohy a vyčnívající části drapérie. U anděla je zcela demontovatelná hlava, obě křídla a nohy. Ostatní části včetně pravé ruky jsou sletovány do jednoho celku. Povrchová úprava mědi byla provedena pozlacením v ohni.
Pláštová konstrukce vnitřní plášťová konstrukce je provedena z válcovaných profilů o rozměrech 40 x 10. Od krku dolů jdou tři pásoviny, které jsou kříženy příčkami, spojenými šrouby viz nákres. Domníváme se, že plášťová konstrukce není původní (foto 2C,2D).
Kotevní prvky kotvení sochy do sloupu je na dva nosníky o rozměrech 40 x 40 mm, zalitých do kamene olovem. Oba nosníky jsou rozkovány do třmenů. Do těchto třmenů je socha uchycena šrouby z vnější strany pláště, které neprocházejí vnitřní konstrukcí (foto 2A,2B). Třetím kotevním prvkem je levá ruka anděla, ze které vychází pásovina o rozměru 40 x 20 zakončena hákem. Hák je zachycen o prostřední třmen Panny Marie. Dále jsou samostatně kotvena křídla. Bližší křídlo k sloupu (levé) je na kotevním šroubu s matkou venku a pravé křídlo má třmen se šroubem. Pod kolenem levé nohy má anděl pásek za který je uchycen šroubem k čtyřhranu 10 x 10, zalitým v kameni olovem.

 

Stav před restaurováním, rozsah poškození

měděný plášť pravá noha popraskaná dole ve spoji, nastavený palec na noze, levá noha popraskaná dole a nártu, otevřené prsty, překrytí spojů nohou pásky (foto 2E), přivařená záplata na levém koleni, osm šroubovaných záplat v sukénce z peří, vařený spodní okraj sukénky a dvě přivařené záplaty, prasklý  lokt, děravý pramen vlasů (foto 2G), záplata na krku, tři průstřely na břiše zalité eprozinem a kolem sedm šroubů které zřejmě držely záplatu, celé místo je zatřeno okrovou barvou (foto 2F), tři záplaty na pravém rameni, levé rameno v zadu je prasklé směrem ke křídlu, drapérie na pravém boku prasklá, popraskané okraje u přechodu do stínovacích plechů, otevřené levé podpaží, praskliny a spáry tmeleny eprozinem a asfaltem
konstrukce kotevní i plášťová konstrukce je v relativně dobrém stavu. Korozní napadení, jen místně podpořené makročlánkem železo-měď, je úměrné stáří ošetření či výměně konstrukce z roku 1926. V žádném případě neohrožuje sochu po statické stránce. Pouze pásovina levé ruky byla narušena v ohybu háku. Spojovací materiál z uhlíkové oceli zkorodován – nelze povolit
zlacený povrch obecně lze konstatovat, že na horních nejvíce exponovaných místechje povrch, bez dochovaného zlacení, pokryt šedozelenou světlou patinou s tmavými flíčky v přechodu do povrchu s dochovaným zlacením. Na svislých plochách je pohledově zlacení nejvíce viditelné, pod slabou vrstvou krusty, ale jeho povrch je značně poškozen. Podhledová místa jsou překryta souvislou vrstvou krusty a nánosů, místně až několik milimetrů silnou. Pod těmito krustami předpokládáme dochované původní zlacení. Jednotlivé typy povrchu jsme rozdělili, pojmenovali a zakreslili jejich výskyt do nákresků.
  Rozdělení typů povrchu měděného pláště a procentuelní podíl výskytu
a. nezlacený povrch mědi. 3%
b. světle zelená, souvislá patina s ostrůvky černých krust 11%
c. světle zelená patina v kombinaci se zlacením. 6%
d. světle zelená patina v kombinaci se zlacením, pokrytá slabým potahem krust. 2%
e. převažující tmavá krusta, latentní zlacení a patina 31%
f. okrové nátěry na krustě 25%
g. převažující zlacení, pokryté slabým potahem krust, lokální výskyt drobných defektů 20%
h. převažující zlacení s ostrůvky zelené patiny 2%