Archanděl Michael

Autor Ondřej Zahner
v kovu provedl Šimon Forstner
Datováno 1747
Rozměry výška 190 cm, šířka 150 cm, váha 80 kg (včetně konstrukce)
Umístění čelní, spodní hrana hlavice sloupu, skupina Nejsvětější Trojice
Popis sochy Umístění plastiky archanděla Michaela (vítěze nad hříchem i nad herezí pod vrcholovou skupinou Nejsvětější Trojice jakoby zviditelnilo úspěch a završení rekatolizace země. Anděl sedící na levém boku se opírá o levou ruku, ve které má štít a meč. Pohlíží dolů a pravou rukou má zdviženou, jakoby vítal Pannu Marii. Oděn je do římské zbroje a na hlavě má helmici s peřím.
Technologie výroby socha je vytepána z měděného plechu síly 1,7 mm. Síla plechu je v ploše různá s ohledem na míru protepání , či zatažení (foto 4A). Jednotlivé, vytepané měděné díly jsou k sobě spasovány a spájeny na tvrdo mosaznou pájkou. Před spájením byly spoje sdrátovány měděným drátem, aby se spoj v průběhu letování neotevřel. Po zaletování, byl z venkovní strany spoj přebroušen a z vnitřní strany byly ponechány ve spoji zaletované dráty. Postavy jsou sestaveny do celků tak, že k trupům jsou montovány šroubovým spojem hlavy, ruce, nohy a vyčnívající části drapérie.  U Michaela je demontovatelná hlava, křídla, obě ruce, meč, štít, cíp drapérie a levá noha. Ostatní části jsou sletovány do jednoho celku. Povrchová úprava mědi byla provedena pozlacením v ohni.
Pláštová konstrukce vnitřní plášťová konstrukce je provedena z válcovaných profilů o rozměrech 50 x 10. Z ramen dolů jdou dvě pásoviny, které jsou kříženy příčkou v oblasti prsou (viz nákres). Domníváme se, že plášťová konstrukce není původní.
Kotevní prvky kotvení sochy do sloupu je na dva nosníky- třmeny o rozměrech 40 x 40 mm a 40 x 30 zalitých do kamene olovem. Na těchto třmenech byly uchyceny profily roznášející podpěru do stran. Kolem lýtka levé nohy byl pásek kotvený do sloupu. Obě křídla byla samostatně kotvena a v prsou anděla byly dva háky, zaháknuté za vnitřní plášťovou konstrukci sochy. Háky byly přichyceny za hlavní nosník vrcholového sousoší.

 

Stav před restaurováním, rozsah poškození

měděný plášť záplata na levém rameni, prasklé břicho v ploše, trhlina spoje drapérie levé ruky nad zápěstím a u prsou (foto 4B), trhlina rukávu od ruky až po lokt, celý levý lokt zeslabený a rozpraskaný, prasklina u otvoru na držák meče, prasklý spoj pravé nohy na holeni, praskliny a spáry tmeleny eprozinem a asfaltem
konstrukce Z čelního pohledu byl na levém třmeni přišroubován nosník z původního kovaného materiálu. Do něj byla na konci přišroubovaná výztuha, směřující vzhůru z nepůvodní válcované oceli a s metrickým závitem. Na pravém třmeni byla přišroubována pásovina, vedoucí do levého lokte, která zcela zkorodovala. Z vnější strany levého stehna procházel dovnitř kotvící šroub, který byl uchycen do levého třmenu a byl téměř zkorodován – asi na 90%. Levá noha měla kolem lýtka pásek uchycený šroubem ke kotvícímu hranolu15 x 15, zalitému olovem do sloupu. Tento hranol byl také silně narušen korozí v přechodovém místě do kamene. Pravé křídlo mělo kotvící páskovinu, uchycenou za vnitřní konstrukci vrcholového sousoší, silně zeslabenou korozí v průchodu měděným pláštěm spodního oblaku. Levé křídlo mělo dva nosníky do hlavice sloupu z hranolu 15 x 15 mm. Levý hranol měl zcela zkorodovaný konec a byl do křídla pouze zasunut. Anděl visel za háky, provlečené pod vnitřní plášťovou konstrukcí v prsou. Je to vlastně zdvojený hák, který je ukotven za patu hlavního nosníku vrcholového sousoší.
zlacený povrch obecně lze konstatovat, že na horních nejvíce exponovaných místech je povrch, bez dochovaného zlacení, pokryt šedozelenou světlou patinou s tmavými flíčky v přechodu do povrchu s dochovaným zlacením. Na svislých plochách je pohledově zlacení nejvíce viditelné, pod slabou vrstvou krusty, ale jeho povrch je značně poškozen. Podhledová místa jsou překryta souvislou vrstvou krusty a nánosů, místně až několik milimetrů silnou. Pod těmito krustami předpokládáme dochované původní zlacení. Jednotlivé typy povrchu jsme rozdělili, pojmenovali a zakreslili jejich výskyt do nákresků.
  Rozdělení typů povrchu měděného pláště a procentuelní podíl výskytu
a. nezlacený povrch mědi. 1%
b. světle zelená, souvislá patina s ostrůvky černých krust 13%
c. světle zelená patina v kombinaci se zlacením. 8%
d. světle zelená patina v kombinaci se zlacením, pokrytá slabým potahem krust. 2%
e. převažující tmavá krusta, latentní zlacení a patina 37%
f. okrové nátěry na krustě (foto 4C,4D) 18%
g. převažující zlacení, pokryté slabým potahem krust, lokální výskyt drobných defektů 20%
h. převažující zlacení s ostrůvky zelené patiny 1%