Fotodokumentace

Fotodokumentace ke dni 12. 9. 2000

Pravá ruka Ježíše Krista s vnitřní vložkou a zahnutými šrouby pro průchod ocelové konstrukce uchycující kříž

Vyjmutá vložka a prasklina celého předloktí, krásně je vidět "šití" spoje před pájením

Montážní spoj předloktí na šroubky a nově vytepaná měděná podložka pod spoj ruky s předloktím

Celkový pohled na opravený spoj pravé ruky Ježíše Krista

Poškození prstů a hřbetu pravé ruky Ježíše Krista

Opravený hřbet a prsty pravé ruky Ježíše Krista, vpravo leží železná vložka do ruky, která zabraňuje deformaci ruky při jejím dotažení na zeměkouli, opravené místo není pohledové, ruka je přitažena k zeměkouli svým hřbetem

Poškození konce zobáku Ducha Svatého

Vsazená nově vytepaná špička zobáku Ducha Svatého

Detail prsou Ježíše Krista po odstranění tří starých záplat

Dílenská montáž zeměkoule do celku

Detail spoje zeměkoule, řada otvorů pod sebou podložená měděnou páskovinou je pro připojení postavy Otce Boha

Hlava nového měděného jistícího šroubu v patě Otce Boha

Otec Bůh a Archanděl Michael při dílenské montážijednotlivých soch do celků

Radionuklidová rentgenflurescenční analýza (snímek k článku Doc. Čecháka)

Protržený okraj cípu drapérie Ježíše Krista s novým měděným táhlem

Tvarová podložka na protrženém okraji cípu roucha Ježíše Krista

Zkorodovaná a nově vyrobená levá část břevna kříže, nový díl je z austenitické oceli a je vyroben stejnou technologií tj. spoje jsou nýtované

Pasování měděného zlaceného obkladu na opravenou konstrukci kříže

Celková délka kříže je 550 cm

Původní spoj s novým spojovacím materiálem a posílením z austenitické oceli, v místě příčné trubky prochází šroub uchycující kříž do ruky Ježíše Krista

Dílenská montáž jednotlivých soch do celku, postava Ježíše Krista, velký oblak a zeměkoule

Detail spoje zeměkoule a velkého oblaku v místě připojení postavy Otce Boha, nová měděná spona stahující oba díly k sobě

Detail otvoru v boku Ježíše Krista pro průnik kříže drapérií

Detail záklopu průnikového místa pro kříž, který je v horní části přivařen autogenem (zásah z roku 1926)

Připojení malého andílka ze zadní strany sousoší k velkému oblaku

Připojení malého andílka ze zadní starny sousoší k postavě Ježíše Krista

Detail spoje postavy Otce Boha a zeměkoule

Detail spoje postavy Ježíše Krista a zeměkoule

Usazení postavy Otce Boha na velký oblak a zeměkouli, montáž rukou na postavu Ježíše Krista

Celkový pohled po montáži rukou a nohy Otce Boha, cípů drapérie a krycích obláčků

Celkový pohled na sousoší ze zadní starny, dole přístupový otvor do soch, který je kryt obláčky za malým andělíčkem

Celkový pohled ze předu, hlavy obou postav, kříž ani vrcholovéslunce s Duchem Svatým nelze namontovat pro malou výšku stropu (360 cm)

 

Fotodokumentace ke dni 12. 6. 2000

Postup čištění na rameni Archanděla Michaela. Jako nosič čistícího média, na zásadité bázi, byla použita pemza (mletá láva)

Hlava Archanděla Michaela v průběhu čištění

Noha Archanděla Michaela před čištěním

Hlava Archanděla Michaela po odstranění nečistot a krust

Trup Archanděla Michaela před čištěním zlaceného pláště

Trup Archanděla Michaela po očištění zlaceného pláště

Trup Otce Boha před čištěním zlaceného pláště

Trup Otce Boha po očištění zlaceného pláště

Poškozený loket Archanděla Michaela

Tepání záplaty do poškozeného lokte Archanděla Michaela

Vnitřní strana poškozeného měděného pláště se záplatami na trhlinách, před vsazením velké záplaty do okte Archanděla Michaela

Hlava Otce Boha po očištění

Hlava Otce Boha po očištění

Ježíš Kristus před odstraněním nánosů a krust ze zlaceného povrchu

Ježíš Kristus po odstranění nánosů a krust ze zlaceného povrchu

Hlava Ježíše Krista před očištěním

Hlava Ježíše Krista po očištění

Ruka Archanděla Michaela s plamenným mečem před očištěním

Ruka Archanděla Michaela s plamenným mečem po očištění

Původní, zkorodovaná železná výztuha meče a nová měděná výztuha

Ruka měla vylomený okraj se dvěma šrouby pro upevnění

Vysazená spodní část ruky s novými upevňovacími šrouby

Duch Svatý v průběhu čištění

Duch Svatý po očištění

Popraskaný měděný plášť v okolí otvoru na prsou Ducha Svatého byl podložen a pronýtován

Pohled na stejné místo z vnitřní strany

Stará záplata na kadeři Ježíše Krista byla přišroubovaná železnými šrouby a bodově přivařená mědí

Stejné místo po sejmutí záplaty

Stejné místo po očištění krust

Nově vytepaný pramen vlasů

Zbytky svárů byly zabroušeny, menší dírky zanýtovány měděnými nýty, ve spodní části byla vsazena malá záplata a velká záplata byla pozlacena v ohni

Kadeř po restaurování z nadhledu

Poškozená kadeř za uchem Ježíše Krista, protepané místo se zeslabeným okolím

Stejné místo po restaurování, nová kadeř byla pozlacena v ohni

Vpravo poškozený, nepůvodní článek řetězu, odlitý z hliníku a vlevo nový článek z šedé litiny, povrchově upravený

Trup Ježíše Krista a velký spodní oblak, při dílenské montáži

Archanděl Michael při dílenské montáži