Zápis z konzultace při restaurování kovových plastik Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci konané dne 22. srpna 2000

 

Konzultace proběhla dne 22. 8. 2000 v ateliérech restaurátorů ak.soch. Josefa Buňky a Ivana Housky v Praze a v Buštěhradě.

Za účasti:

 • za SÚPP Praha - PhDr. V. Nejedlý, CSc. a PhDr. A. Horynová
 • za Doc. Ing. P. Novák, CSc a Ing. J. Děd CSc.
 • restaurátoři - ak. soch. J. Buňka a I. Houska

 

Sousoší Nanebevzetí

Přítomní považují retuše zlacení v podstatě za dokončené, tam kde budou prováděny úpravy povrchů a spojů dokončí se retuš zlacení. Povrchová úprava nových měděných šroubů bude řešena zlacením. Stará úprava některých spojů páskováním (jde o druhotné opravy) bude dodržena s tím, že se omezí v některých partiích délka pásků (rozsah pásků bude minimalizován, na možných partiích se nahradí nýtováním). V další etapě bude přistoupeno k opravám spojů a prasklin a k přípravě montáže vnitřních konstrukcí.

 

U sousoší Nejsvětější Trojice byly konzultovány tyto jednotlivé detaily:

Na postavě Ježíše Krista

 • záplata v horní části cípu drapérie bude rozměrově minimalizována
 • zkorodovaná spodní část cípu drapérie, nebude záplatována
 • krycí pásek na spoji obláčku nebude realizován, bude zanýtováno
 • krycí pásky na spojích rukou nebudou realizovány
 • tvarové podložky pod šrouby budou realizovány tam, kde bude jejich nutnost ověřena jako  vhodná z mechanických důvodů, tvarově budou přizpůsobena aby tvarově nerušily
 • potrhaný kotvící otvor ze předu bude opatřen nepronýtovanými podložkami pod kotvící šroub
 • zavařená horní část průniku kříže drapérií, nebude podkládána nýtovanou podložkou, nebude zeslabován svár
 • prasklina na patě pravé nohy, bude podložena plechem

Na postavě Otce Boha

 • krycí pásek na spoji levé ruky, bude proveden menších rozměrů z vnitřní strany
 • obláček na zadní straně vpravo dole (nedávat krycí pásek, osadit zahnuté šrouby)
 • na spoji s oblakem vzadu vlevo dole (nedávat záplatu)
 • slepé šrouby v zádech a na zeměkouli, budou osazeny
 • okraj cípu drapérie vlevo zepředu (očistit, zabrousit svar, na cíp přinýtovat růžek s přesahem)

Do příštího kontrolního dne bude na sousoší Nejsvětější Trojice provedena zkouška retuší. Na sousoší Nejsvětější Trojice bude na cca 10-15 místech provedena odtrhová zkouška přilnavosti původního zlatého povlaku. Příští konzultační den se uskuteční 17. října 2000, začátek v 10:00 hod. v ateliéru ak. soch. J. Buňky.

 

Soupis provedených prací od poslední konzultace

 
Umělecko-řemeslné atributy
 
V souladu s rozhodnutím komise byl roztržený korpus Ježíše Krista dočištěn, upraven do původních proporcí a odlit ze sádry, odlitek zaretušován a v současné chvíli je na formování u kovolijců.

Sousoší Nanebevzetí
 
Retuše zlaceného pláště na Panně Marii a obou andělech, úprava konstrukce levého anděla a výroba měděných plášťových šroubů pro uchycení konstrukčních prvků.

Sousoší Nejsvětější Trojice

Otec Bůh

podnýtovaný úchyt levé ruky, podložení kotvících míst z vnitřní strany pláště, doplnění obláčků na spoji s velkým oblakem ve spodní části, oprava kotvících šroubů krycích obláčků na tomtéž spoji, provázání zadního krycího oblaku s postavou O.B., montáž trupu na velký oblak a zeměkouli, dopasování spoje a jeho překrytí malými obláčky, montáž pravé nohy a obou rukou

Ježíš Kristus oprava úchytového kříže pod hlavou, úprava krycích obláčků na spoji se zeměkoulí a zadními krycími plechy za malým andělíčkem na zadní straně sousoší, montáž obou rukou

Velký oblak výroba měděné spony pro dotažení spoje mezi postavou O.B. a oblakem

Malý andělíček zanýtování otvorů po krycím pásku na nohou, dopasování a místní podložení bočních obláčků malého anděla v návaznosti na velký spodní oblak a krycí plechy přístupové cesty do sousoší, vyřešení spojení s velkým oblakem a postavou J.K. a opětná demontáž z důvodu snazšího přístupu do soch

Archanděl Michael spasování, zanýtování a přeřezání závitů u krycích plechů ze zad a nohou anděla, nový úchyt cípu drapérie na přední části sochy, úprava dochované železné vzpěry a výroba zkorodované části vzpěry z austenitické oceli

Kříž dokončení úpravy a doplnění poškozené konstrukce kříže austenitickou ocelí