Průběh restaurování

kovových prvků
kamenných prvků
vědecké výzkumy