Průběh restaurování

Průběh demontáže kovových plastik sloupu Nejsvětější Trojice

První závěry po demontáži soch