Průběh restaurování

Radionuklidová rentgenfluorescenční analýza

Zlacený povrch mědi - úryvek diplomové práce