Aktuální stav restaurátorských prací

kovových prvků
kamenných prvků