Celá restaurátorská akce byla rozvržena podle smlouvy s investorem do tří sezón podle kalendářních roků - 1999, 2000 a 2001.

Restaurování bude ukončeno na konci srpna 2001, před slavnostním zahájením národních Dnů evropského dědictví, které se koná v září 2001 tentokrát v Olomouci.

*