Průběh restaurování

Restaurátorská sezóna 1999

Restaurátorská sezóna 2000