Historie sloupu

Úvod
První etapa: Render a pokračovatelé
Druhá etapa: město a jeho umělci
Závěr
Archivní prameny a rukopisy
Tištěné prameny a literatura
Andreas Zahner
Jan Šimon Forstner
 
zpracovali Martin Elbel a Simona Jemelková